Ellenbergeritt, et purpurfarget silikatmineral som dannes ved høye trykk. Første gang beskrevet i 1986 fra Alpene, hvor det forekommer som millimeterstore inneslutninger i pyrop-granat. Den kjemiske formelen er Mg6TiAl6Si8O28(OH)10. Et fosfatmineral med samme struktur som ellenbergeritt,fosfoellenbergeritt, er også kjent fra Alpene og opptrer som inneslutninger i heneuitt i en serpentin-magnesitt-bergart fra Modum. Den har blå farge, og formelen er Mg14(HPO4,CO3)2(PO4)6(OH)6. Oppkalt etter den franske geologen F. Ellenberger.