Kloritoid, grønnlig-svart, klorittlignende mineral som opptrer som bestanddel i visse metamorfe skifere. I Norge kjent fra Stavangerfeltet. Kjemisk formel Fe2Al4O2(SiO4)2(OH)4. Mineralet er strukturelt sett et nesosilikat, ikke et sjiktsilikat som kloritt (se silikatmineraler).