Tremolitt, hvitt til grått mineral som tilhører amfibolgruppen. Et kalsium-magnesiumsilikat Ca2Mg5Si8O22(OH)2, danner en blandkrystallserie med den jernrike aktinolitt. Forekommer som stråleformede aggregater og i fibrig form (asbest). Finnes i lavmetamorfe bergarter som dolomittmarmor (f.eks. i Nordland) og talkskifer. Ill., se amfiboler.