Wöhleritt, honninggult silikatmineral som bl.a. inneholder natrium, kalsium, zirkonium og fluor, kjemisk formel NaCa2(Zr,Nb)Si2O8(O,OH,F). Originalbeskrevet av K. J. A. T. Scheerer 1843 fra nefelinsyenittpegmatitter ved Langesundsfjorden, hvor det er temmelig utbredt. Andre mineraler med lignende kjemisk sammensetning fra samme type forekomst er låvenitt, hiortdahlitt og rosenbuschitt.