Feltspatoider, (av feltspat og -oid), fellesnavn på en gruppe mineraler som opptrer i bergarter med lavt innhold av silika, SiO2. I likhet med feltspater er de kjemisk sett aluminiumsilikater av natrium og kalium. Feltspatoider kan ikke opptre sammen med primær kvarts, men vil reagere og danne feltspat. De to viktigste er nefelin, NaAlSiO4, og leucitt, KAlSi2O6. Andre feltspatioder er sodalitt, nosean, hauyn, lasuritt og cancrinitt.