Pyrofyllitt, (av pyro-, gr. 'blad' og -itt), mineral med sjiktgitterstruktur, et aluminiumsilikat, Al2Si4O10(OH)2, som forekommer i metamorfe bergarter. Sjeldent i Norge. Ligner talk og har tilsvarende anvendelser, men foretrekkes fremfor dette som bæresubstans for insektmidler (produksjon i North Carolina, USA). En finkornet, tett varietet kalles agalmatolitt.