Pyriboler, fellesbetegnelse for mineralgruppene pyroksener og amfiboler (jfr. biopyriboler).