Brewsteritt, et relativt sjeldent mineral i zeolittgruppen. Opptrer i sølvforekomstene på Kongsberg sammen med harmotom. Kjemisk formel (Sr,Ba,Ca)Al2Si6O16·5H2O. Oppkalt etter D. Brewster.