caysichitt-(Y), et mineral med navn etter sammensetningen, Ca, Y, Si (silikat), C (karbonat) og H (hydroksyl og vann). Funnet som sjeldenhet i en granittpegmatitt ved Kragerø.