Kondroditt, gult til brunt mineral, (Mg, Fe2+)5(SiO4)2(F,OH)2, monoklint, strukturelt beslektet med olivin. I Norge funnet i marmor ved Kristiansand og i Nissedal, samt i skarn ved Arendal.