Periklin, en varietet av mineralet albitt, som viser spesiell krystallutvikling og tvillingdannelse. Finnes typisk på alpine mineralganger. I Norge kjent fra jernforekomster (skarnmalmer) ved Arendal.