Vesuvian, mineral som finnes på kontakt- og skarnforekomster, krystalliserer tetragonalt og er oftest brunt, gult eller grønt. Klare varieteter kan brukes som smykkestener (hardhet 6–7). Vakre krystaller kjennes fra flere lokaliteter i Oslofeltet (særlig Hamrefjell i Eiker og Myrseter ved Drammen). Spesielt store krystaller er funnet i Eg ved Kristiansand, ellers finnes vesuvian en rekke steder i Norge. Den sjeldne varieteten cyprin, som er blå og noe kobberholdig, er originalbeskrevet fra Norge (Sauland i Telemark). Mineralet er et hydroksylholdig silikat av kalsium, magnesium, jern og aluminium, med formel Ca10(Mg,Fe)2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4.