Cancrinitt, oftest hvitt eller gult feltspatoid-mineral som kjemisk er et karbonatholdig silikat av natrium, kalsium og aluminium. Det krystalliserer heksagonalt. Funnet i Norge ved Langesundsfjorden, i Fensfeltet ved Ulefoss og på Seiland i Finnmark. Oppkalt etter den tidligere russiske finansminister grev G. Cancrin (1774–1845).