Barylitt, (av bary- og gr. 'stein'), sjeldent mineral med sammensetning BaBe2Si2O7, barium-beryllium-silikat. Påvist i Norge fra nefelinsyenitt-pegmatitter i Lågendalen nord for Larvik.