Akmitt, brunt mineral i pyroksengruppen, varietet av ægirin. Først funnet ved Rundemyr i Eiker, beskrevet av P. Strøm og J. Berzelius i 1821.