Kyanitt, tidligere også kalt disthen, et mineral som opptrer i regionalmetamorfe bergarter, ganske utbredt i vårt land. Det er oftest blått og danner bladaktige krystaller med triklin symmetri. Hardheten varierer fra 5 langsetter krystallen til 7 på tvers av krystallen. Det er et aluminiumsilikat Al2SiO5. Det finnes to andre mineraler som har den samme kjemiske sammensetning (polymorfi), men med helt forskjellige egenskaper: andalusitt og sillimanitt. Benyttes til fremstilling av varmebestandig materiale (tennplugger); hovedproduksjonen kommer fra India og USA. Forekomster på Saltfjellet i Nordland kan muligens vise seg å være drivverdige.