Cookeitt, et glimmerlignende litiumholdig mineral, beslektet med kloritt; fargen er hvitgul-rosa. Kjemisk formel LiAl4(Si3Al)O10(OH)8. Funnet i Norge på en pegmatittgang ved Holandsfjord, Nordland. Oppkalt etter den amerikanske kjemiker J. P. Cooke (1827–94).