Termer og begreper i bildende kunst

Kunst eller visuell kunst er ensbetydende med maleri og skulptur, tegning og grafikk. Visuell kunst omfatter dessuten fotokunst, tekstilkunst, haute couture, kunsthåndverk, ny mediekunst, videokunst, installasjon, performance og design. I de filosofiske disiplinene estetikk og kunstfilosofi opererer man med en bredere forståelse av begrepet kunst. Hele artikkelen

Ny artikkel