Kunst er en visuell gjenstand eller en annen type sansbart fenomen som er laget ved hjelp av kunnskap, ferdighet og fantasi. Kunst kan påvirke og utfordre publikums følelser, intellektuelle innsikt og estetiske sensitivitet. . Hele artikkelen

Ny artikkel