Termer og begreper i bildende kunst

Fagansvarlig

Erik Mørstad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 241 artikler: