Eksistensmaleri er en fremstillingsmåte hvor motiv fra menneskelivet er gitt i kontemplativ ro, hevet over øyeblikkets skiftninger. Den venetianske renessansemaler Giovanni Bellini regnes som eksistensmaleriets far. Andre representanter er Giorgione og Vermeer.