Obelisk, frittstående, høy og smal stein (monolitt) med kvadratisk tverrsnitt, oftest med pyramideformet tilhugd topp. De største er ca. 20–30 m høye. Obelisker ble meget brukt i det gamle Egypt, særlig som symbol for solguden. Materialet var mest rødgranitt, sannsynligvis på grunn av dens holdbarhet, og fordi rødfargen var Solens farge ved soloppgang og -nedgang. Obeliskene ble gjerne forsynt med hieroglyfinnskrifter. Mange egyptiske obelisker ble i keisertiden ført til Roma; på 1800-tallet også til Paris, London og New York.