Valør, en notes relative varighet; (i maleri el. tegning), graden av lysstyrke i en farge, dens forhold til svart-hvitt-skalaen (i motsetning til tone, som betegner dens koloristiske verdi, sml. valørmaleri); fargegrad i et fargetrykk; en fargetones relative virkning.