Kunstvitenskap

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 4 kategorier:

  1. Kunsthistorikere og -kritikere
  2. Motiver i bildende kunst
  3. Teknikker og materialer i bildende kunst
  4. Termer og begreper i bildende kunst