Helgenattributt, i billedkunst de ytre kjennetegn for en helgen, for eksempel risten for St. Laurentius, hjulet for St. Katarina. De sikter enten til helgenens virksomhet eller til dødsmåten (torturredskap).