Malerikonservering, bevaring av malerier, se konservering.