Antikker, kunstgjenstander, samling av kunstgjenstander fra gresk-romersk oldtid eller fra en eldre tid; jamfør antikviteter.