Staffelimaleri er et maleri som er malt på staffeli, i motsetning til monumentalmaleri og miniatyrmaleri. Se maleri.