Under renessansen ble begrepet ikonologi brukt om læren om de profane, delvis også sakrale, allegoriske motiver og symboler. Det er også benevnelse på de mange illustrerte bøker med forbilder til bruk for kunstnere, hvorav Cesare Ripas fra 1591 er den mest kjente; den fikk grunnleggende betydning også for norsk kunst. På 1900-tallet har begrepet gjennom Warburg Institute og den moderne kunsthistoriens spesialisering fått mer betydning av sammenlignende tolkning av billedsymboler på idéhistorisk grunnlag. Se også ikonografi.