Bilthugger, på 1600- og 1700-tallet betegnelse på billedskjærer. Biltsnider (av tysk Bildschnitzer) er det samme.