Drøm nr. 28, Kjærlighet uten illusjon, fotomontasje, utført i 1951 av Grete Stern (1904-1999). Dette er et eksempel på en typisk fotomontasje som utelukkende består av fotografier som er klippet ut og satt sammen til en ny komposisjon.

.
Lisens: Public Domain
Fotomontasje

Madonna tar av seg glorien I, fotografier og olje på lerret, utført av Håkon Bleken 1978. Siden dette bildet består både av malte elementer og fotografier, er det nærliggende å betegne det som fotocollage.

© /KF-arkiv ※ BONO.
Lisens: Vernet verk

Fotomontasje er fotografier eller deler av fotografier som er satt sammen på et felles underlag, eksempelvis et ark.

Faktaboks

Uttale
fotomontˈasje
Etymologi

sammensatt av foto- og montasje, etter engelsk eller fransk photo og fra fransk montage 'montering'

Også kjent som

fotocollage, montasje

Fotografiene kan være egne eller bestå av utklipp fra aviser, tidsskrifter og ukeblader. Ved å plassere de fotografiske bildene i en enhetlig komposisjon, blir det dannet nye visuelle forbindelser og betydninger.

Når fotografisk materiale sammen blir kombinert med ikke-fotografiske utklipp fra aviser, ukeblader og papir eller lerret, bruker man alternativt betegnelsene fotocollage, collage eller montasje.

En fotomontasje kan bli reprodusert i form av en plakat eller gjengitt som illustrasjon i en publikasjon.

Teknikker

Undo # 7, manipulert fotografi, 156x116 cm., utført i 2003 av Vibeke Tandberg. Kroppslige forandringer under svangerskapet får ekko i manipuleringen av rommets dimensjoner og detaljer. Eksempel på fotokunst og bildebehandling.
Nasjonalmuseet, Oslo.
Lisens: Begrenset gjenbruk

En fotomontasje kan bli utført med forskjellige teknikker. Den eldste teknikken går ut på å klippe ut deler fra flere negativer (opptak) og lime disse sammen. Deretter blir det nye negativet avfotografert, forstørret og kopiert på fotopapir. Ved overføring til fotopapir danner negativene et felles positivt, fotografisk bilde (papirkopi). Dette var den vanligste teknikken på 1800-tallet. På engelsk bruker man betegnelsen combination printing. Motiver som med datidens kameraer ikke lot seg fotografere i samme opptak, kunne bli utført takket være denne teknikken.

I den teknikken som i størst grad forbindes med fotomontasje, i det minste på 1900-tallet, sammenstiller man fotografiske positiver og utklipp av gjengitte fotografier fra aviser, tidsskrifter og ukeblader. Disse blir montert på et felles underlag. Denne typen fotomontasje er gjerne basert på visuelle kontraster, og kan inkludere bokstaver og grafisk design.

Siden 1900-tallet har digitale bilderedigeringsprogrammer endret den tradisjonelle fotomontasjens manuelle (analoge) teknikk. Eksempelvis har programmet Photoshop åpnet for en radikalt annerledes måte å behandle fotografiske bilder på. Denne teknikken har vist seg produktiv i kunstneriske sammenhenger.

Felles for analog (manuelt utført) og digital fotomontasje er at bildets deler kan være sømløst integrert eller danne kontraster og brå overganger. Et annet fellestrekk er at fotomontasje, uavhengig av teknikk, skiller seg fra det vanlige fotografiets dokumentariske rolle som formidler av fakta og realistiske skildringer. Fotomontasje er i første rekke en kunstform som har til oppgave å vekke assosiasjoner og skape flertydighet.

Historikk

Når dagens arbeid er gjort, fotografi som består av seks ulike opptak (negativer), som er justert og montert til et sammenhengende bilde; utført av Henry Peach Robinson 1877. Som manipulert fotografi peker det frem mot dagens bildebehandling og bruk av Photoshop.
.
Lisens: Public Domain

Når det gjelder teknikken combination printing, forbindes denne særlig med fotografene Oscar Gustav Rejlander og Henry Peach Robinson. Fra begynnelsen av 1850-årene var de virksomme som fotografer i Storbritannia. Begge benyttet en kombinasjon av flere negativer i samme fotografiske bilde, det vil si combination printing.

Lady Filmer

I Viktoriatidens England ble det populært blant kvinner som tilhørte aristokratiet å lage fotomontasjer. Mary Georgiana Caroline Hill, Lady Filmer, var blant pionerene på dette området. Hun tok utgangspunkt i fotografier og klippet ut deler av disse. Bitene limte hun inn i bilder utført med vannfarger. Disse fotomontasjene var ofte kommentarer til samtidens overklasse, med en satirisk undertone. Slike fotomontasjer ble gjerne samlet i album, som i sin opprinnelige form kun var beregnet for familie og venner.

Lady Filmer i dagligstuen, fotomontasje, utklippete deler fra fotografier er montert inn i en akvarell, utført 1863-1868 av den engelske kunstneren Mary Georgiana Caroline, Lady Filmer. Lady Filmer har plassert seg selv i sentrum, Prince of Wales, Albert Edward ved bordet, ektefellen nederst til høyre med hunden. Kombinasjon av fotografier og en tegnet eller malt bakgrunn er en vanlig metode i eldre fotomontasjer.
/Art Institute of Chicago.
Lisens: CC0 1.0 Universal, Public Domain

Berlin

Sein Kampf mit seinem "Kampf"

Fotomontasje, politisk satire som rammer Adolf Hitler, utført av John Heartfield, trykt på forsiden av det sosialistiske tidsskriftet AIZ, 23. august 1934.

Fotomontasje ble utviklet over lang tid og det er tvilsomt om denne kunstformen kan knyttes til et bestemt miljø eller kunstner. Likevel er det grunn til å fremheve den dadaistiske gruppen i Berlin i årene etter første verdenskrig. Det gjelder ikke minst Raoul Hausmann og Hannah Höch. Deres fotomontasjer er satt sammen av fotografiske fragmenter og utklipp av bilder og tekster fra aviser og ukeblader. De inneholder satiriske kommentarer til den politiske uroen i Weimarrepublikken eller kjønnsroller og kroppsbilder i samtiden. Tilsynelatende ulogiske forbindelser og kontraster preger komposisjonene.

John Heartfield var en annen kunstner i det dadaistiske miljøet i Berlin. Han bidro sterkt til utviklingen av den politiske fotomontasjen. Politisk kunst fikk et kraftig oppsving i årene etter første verdenskrig. Fotomontasjene som Heartfield laget fra og med 1927 til det sosialistiske tidsskriftet Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (AIZ), består av fotografier og tekster. Samlet visualiserer de satirisk kritikk av massemedier og høyreorienterte politiske bevegelser i Tyskland. Heartfield utførte sine mest kjente og hardtslående politiske fotomontasjer i årene frem til han flyttet til London i 1938.

Munter person (Lustige Person), fotomontasje fra 1932, utført av Hannah Höch. Denne fotomontasjen er satt sammen av biter av reproduserte fotografier og farget papir, og kan betegnes som fotomontasje eller fotocollage. Höch ironiserte ofte over samtidens forståelse av det nye, moderne kvinneidealet, inklusive kjønnsroller, i Weimarrepublikken.

/BONO.
Lisens: Vernet verk

Paris

Hitler à Bruxelles, satirisk fotomontasje, publisert på forsiden av det franske ukemagasinet Voila, 4. november 1933, utført av den danske fotografen Marinus Jacob Kjeldgaard. Et fotografi av Adolf Hitler er montert sammen med fotografi av Manneken Pis, en fonteneskuptur i Brussel, og reprodusert som illustrasjon på forsiden av Voila.

/Voila.
Lisens: CC BY SA 4.0

I mellomkrigstiden leverte den danske kunstneren Marinus Jacob Kjeldgaard fotomontasjer til flere tidsskrifter og ukeblader i Paris. Mange av disse ble trykt på publikasjonenes forsider. Fotomontasjene formidler en antifascistisk holdning på tilsvarende vis som John Heartfields fotomontasjer i tyske tidsskrifter.

Moskva

Elektrifisering av hele landet, Vladimir Lenin i heroisk størrelse og et kraftverk, pluss tekst; fotomontasje (utkast til plakat), utført av den latviske fotografen Gustav Klutsis 1920. Klutsis var del av det konstruktivistiske kunstnermiljøet i Moskva. Klutsis ble arrestert og henrettet i 1938 som følge av Den store terroren.
.
Lisens: Public Domain

De samfunnskritiske og politiske fotomontasjene i Tyskland og Frankrike handler i hovedsak om kritikk av politikere og politiske partier som tilhørte høyreekstremismen. Tilsvarende fotomontasjer i Sovjetunionen ble derimot lansert som støtte til den kommunistiske ideologien. Selv om formspråket ikke skiller seg vesentlig fra tilsvarende i Berlin og Paris, er det politiske budskapet annerledes.

Den latviske kunstneren Gustav Klutsis var del av det konstruktivistiske miljøet i Moskva. I 1930-årene laget han en lang rekke politiske plakater, basert på fotomontasje, til støtte for kommunistpartiet.

De sovjetiske kunstnerne El Lisitskij og Aleksandr Rodtsjenko brukte også fotomontasjen til å vise solidaritet med de samfunnsoppgavene som kommunistpartiet pekte ut. Deres fotomontasjer skiller seg i formspråk og innhold likevel klart fra den dominerende sosialistiske realismen.

Selvportrett: Konstruktøren, fotomontasje laget av El Lisitskij, 1924. To monokrome og separate fotografier (negativer) er lagt over hverandre, henholdsvis selvportrett og kunstnerens hånd som holder en passer. Bakgrunnen i fotomontasjen består videre av litografiske og tegnede elementer.
/Victoria & Albert Museum, London.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Bauhaus

Elektrisk apparat for hjemmet, fotomontasje utført av den tysk-argentinske fotografen Grete Stern, 1949, til ukebladet Idilio. Hovedtemaet i Sterns fotomontasjer er en kvinne som er satt inn i en konfliktfylt situasjon i et parforhold.

.
Lisens: Public Domain

Sjalusi, fotomontasje, utklipp av fotografier og tegning, utført av Lászlo Moholy-Nagy 1927. Etter en periode i Berlin ble Moholy-Nagy tilknyttet Bauhaus som lærer 1923-1928. Han var med å starte New Bauhaus i Chicago 1937. Moholy-Nagys betydning som designer i Europa og USA er omfattende.

.
Lisens: CC BY 3.0

Flere kunstnere som var tilknyttet kunst- og håndverksskolen Bauhaus i Tyskland i 1930-årene, arbeidet innenfor fagfeltet grafisk design. Mens de var studenter eller lærere her, og særlig i årene som fulgte, benyttet disse kunstnerne fotomontasje i utformingen av trykksaker og reklame. Det gjelder Herbert Bayer og László Moholy-Nagy. Begge flyttet til USA på slutten av 1930-tallet.

En annen Bauhaus-elev er Grete Stern. På grunn av nazismens fremmarsj i Tyskland bosatte hun seg først i London og deretter i Buenos Aires cirka 1936. I årene omkring 1950 var hun tilknyttet ukebladet Idilio. Til Idilio utførte Stern en serie illustrasjoner i form av fotomontasjer. Sterns fotomontasjer er basert på surrealistisk og psykoanalytisk tankegang. Mange dreier seg om kjønnsroller og kvinners stilling i samfunnet.

Dora Maar

Den franske kunstneren Dora Maar er på linje med Grete Stern når det gjelder tilknytningen til surrealismen. Et gjennomgående tema i fotomontasjene hennes er sammenstillinger av gjenstander og figurer som kan virke skremmende eller frastøtende.

USA

Pure Energy and Neurotic Man, eksperimentell fotomontasje som kombinerer tegning med lys (teknikk hvor en bevegelig lyskilde fotograferes med lang eksponeringstid) og et foto av en hånd. Utført av den amerikanske fotografen Barbara Morgan cirka 1941.
/Barbara Morgan Archives.
Lisens: CC BY 3.0

Flere amerikanske kunstnere har siden 1960-årene tatt opp Vietnamkrigen og feminismen som tema i fotomontasjer. En av de kunstnerne som føyer seg inn i tradisjonen etter John Heartfield, er Martha Rosler. Hun sammenstiller billedmateriale fra interiørmagasiner som har livsstil som hovedtema (særlig House Beautiful), og bilder fra nyhetsmagasiner (særlig Life). Ved å blande det hjemlige og kjente med det ukjente og skremmende får hun frem et konfronterende budskap.

En annen amerikansk kunster som lager fotomontasjer med kritisk innhold, er Barbara Kruger. Fotomontasjene handler om hvordan makt blir skjult i massemedienes manipulerende bruk av visuelle virkemidler. Krugers fotomontasjer har til hensikt å avsløre forenklinger og lettbente slogans i reklame og massemedier.

Norge

Reklameplakat, basert på fotomontasje, utført av Alf Ellingsen cirka 1950, Conrad Langaard AS.
/Norsk Folkemuseum.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Også norske fotografer og grafiske designere har benyttet fotomontasje i formgivning og reklame. Ikke minst brukte Alf Ellingsen fotomontasjens teknikk i reklame for produktene til Conrad Langaard AS. Han var virksom i mellomkrigstiden og frem til 1950-årene.

Fotomontasjens teknikk er dessuten anvendt av mange norske billedkunstnere. Flere av Jens Johannessens malerier fra 1960-årene er basert på fotografier. Maleriene er satt sammen av biter av fotografier og utklippet materiale fra trykte publikasjoner. Til slutt har Johannessen malt over fotografiene slik at de både skjules og vises.

Håkon Bleken har i enkelte malerier lagt inn fotografier fra samtidens krig og katastrofer som underlag for malerisk bearbeidelse. Maleriets fiksjon brytes mot fotografienes påminnelse om en langt mer konfliktfylt og prosaisk virkelighet. I Blekens malerier tjener fotografiene til å dokumentere en faktisk virkelighet.

Vibeke Tandberg er en kunstner som har utvidet forståelsen av fotomontasjen som kunstform. I en serie fotografiske bilder av en gravid kvinne har hun gjort nesten umerkelige endringer. Ved hjelp av Photoshop har Tandberg fordreid motivet slik at det både ligner og ikke ligner det man forventer.

Økern Aldershjem, tegnet av Sverre Fehn og Geir Grung, her fremstilt i fotomontasje, utført av Teigens Fotoatelier i 1955 (før senere påbygg). Fotomontasjen er satt sammen av to fotografier som samlet understreker og overdriver bygningens horisontale utstrekning, samtidig som det er montert inn en rekke løvtrær som danner vertikale linjer (trærne fantes ikke i virkeligheten).
/Nasjonalmuseet, Oslo.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Ades, Dawn (1986). Photomontage. London: Thames & Hudson

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg