Figurin, liten figur eller statuett, gjerne utført i terrakotta, majolika eller porselen. I malerkunsten betegnelse for en bifigur, særlig til utfylling i et landskapsmaleri.