Klassikk, antikk kunst og kultur som norm og forbilde for den senere europeiske; periode hvis kunstverker er blitt klassiske. Se også klassisisme.