Akademisk kunst, kunst som er utført i overensstemmelse med allment vedtatte regler for komposisjon, perspektiv, fargelære, anatomi og så videre, slik man lærte det blant annet på. kunstakademiene. Begrepet brukes særlig om kunst fra midten av 1600-tallet til slutten av 1800-tallet, men brukes ofte i nedsettende betydning om dyktig, men overfladisk og skjematisk utført kunst.