Scraperboard, betegner hvit, hard kartong med svart overflate som kan risses i, slik at det hvite underlaget kommer frem og danner strek i bildet.