Epitafium, epitaf (av epi- og gr. 'grav'), gravmæle med innskrift, minnetavle over en fremstående person i en kirke.

Historikk

De eldste middelalderlige epitafier gjengir den avdødes anevåpen. Men det var først i protestantismens kirker, etter at katolisismens mange altere ble fjernet, at epitafiene ble en av kirkenes viktigste utsmykningsgjenstander. Mens man i Danmark fikk en rekke hugde steinepitafier, ble det ikke utført mange slike i Norge, men desto flere av tre. Som en naturlig følge av renessansens individualisme ble portrett- og familiebilder ved siden av eller sammen med religiøse og bibelske komposisjoner de vanlige motiver for slike minnetavler. Med barokken kom rammens utstyr med rik dekorativ treskurd til å spille vel så stor rolle. Høydepunktet betegner de fem store epitafier med malerier og med dekorativ og figural treskulptur som Anders Smith utførte til Stavanger domkirke 1661–80.

På slutten av 1600-tallet ble det imidlertid bestemt at epitafiene bare skulle være forsynt med inskripsjoner, men ikke ha portretter og ikke koste mer enn 300 riksdaler. Følgen var at bruken av dem ble betydelig innskrenket. Rent unntaksvis ble det tale om betydeligere stykker, som det store marmorepitafiet over Ole Christopher Wessel (død 1794) i Skjeberg kirke, tegnet av J. H. Rawert. Deretter opphørte skikken i Norge. I Storbritannia er den ennå alminnelig.

Denne artikkelen er hentet fra papirutgaven av leksikonet, utgitt i 2005-2007. Artikkelen har ikke blitt oppdatert siden den ble publisert på nett 14.02.2009.

Forfatter av denne artikkelen

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for Termer og begreper i bildende kunst

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.