eksotisk kunst

Statuetten er utstilt i De Young Museum, San Francisco.

Artikkelstart

Eksotisk kunst, samlebetegnelse på billedkunst (maleri, skulptur og ornamentikk) med inspirasjonsbakgrunn særlig fra Afrika (utenom Egypt), Stillehavsområdet med Australia, Nord-Amerika og det indre Sør-Amerika, indre og nordlige Asia, Indonesia samt inuitenes og samenes områder.

Faktaboks

Uttale
eksˈotisk kunst

Andre betegnelser er naturfolkenes kunst, primitiv kunst og det engelske arts of non-literate peoples. Den siste betegnelsen, som innebærer at det dreier seg om kunst utført av folk uten skrift-tradisjon, blir av en del antropologer ansett som den mest nøytrale. Hvorvidt mangelen på skrift kan bringes i samsvar med visse formelle og/eller innholdsmessige fellestrekk som avgrenser ikke-europeisk kunst fra all annen kunst, blir da sentralt.

Form

Betrakter vi fremmede kunsttradisjoner under en formsynsvinkel, finner vi den største grad av uensartethet. Enkelte forskere hevder til og med at europeisk kunst gjennom et tidsrom av 3000 år har vist et langt sterkere enhetspreg enn tilfellet er med de såkalte eksotiske former. Men selv om dette i og for seg var en riktig observasjon, ville den neppe kunne danne grunnlag for en prinsipiell utskillelse. Den mest farbare vei synes å være en analyse som tar sikte på å avgrense regionale stilarter uavhengig av merkelapper som eksotisk kunst, folkekunst eller urban kunst. En slik oppfatning vil ikke nødvendigvis bli delt av forskere som står utenfor det antropologiske fagmiljø. Mange vil hevde at det, også på det formelle plan, eksisterer en prinsipiell forskjell mellom europeiske og andre, mindre kjente tradisjoner. Innen samfunn hvor eksotiske former kan sies å forekomme, er det først og fremst kunstgjenstandens manifestering av tradisjonen som teller. Formene må være kjente og ha mening for dem som skal bruke kunstverket i en eller annen rituell sammenheng.

Materialer

I denne masken i Brooklyn museet er det blant annet brukt menneskehår.

Også når det gjelder materialvalg, er den utenom-europeiske kunst preget av den ytterste uensartethet. Alle slags materialer er tatt i bruk, isolert eller i kombinasjon, for eksempel fjær, ben, utbanket barktøy, fruktkjerner, edelstener og så videre. Både arten og mengden av materialer anvendt i et kunstverk kunne iallfall tidligere gi den eksotiske kunst et særpreg.

Innhold

Heller ikke innholdet gir noe holdepunkt som kan tjene til å isolere eksotiske former fra europeiske og asiatiske. Derimot må man kunne si at forholdet mellom form og innhold er av en noe annen art enn tilfellet er i dagens europeiske kunst: Noe egentlig «l'art pour l'art»-ideal synes ikke å eksistere i for eksempel indiansk og afrikansk kunst (selv om den senere utviklingen av for eksempel makonde-kunsten i Tanzania kunne tyde på det motsatte, men påvirkning fra et europeisk marked har nok spilt inn her). Kunsten har ingen egenverdi, men finner sin eksistensberettigelse som formidler av sosiale symboler (særlig slike som er av en religiøs, rituell karakter). Til en viss grad vil derfor eksotisk kunst få funksjoner som i europeisk-amerikansk kulturtradisjon tilligger skriften. Imidlertid er de fremmede stilarter ikke engang på dette punktet vesensforskjellige fra orientalsk og europeisk kunst. Det har vært epoker i europeisk kunsthistorie da kunsten i høyere grad enn nå tjente makthavernes interesser direkte. Den originalitetstrang som i dag preger visse retninger innen europeisk og amerikansk kunst, er av nyere dato.

Kunstnerens rolle

I eksotisk kunst er kunstneren først og fremst håndverker og langt mer anonym enn sin europeiske kollega, noe som ikke forhindrer at han kan ha høy rang. Ofte kan håndverkerstatusen være tilskrevet ved fødselen. Dette gjelder samfunn der de kunstneriske ferdigheter er bundet til bestemte slekter (klaner, slektslinjer) eller sosiale strata (klasser, kaster).

Betydning

Eksotisk kunst har siden omkring 1900 tiltrukket europeiske kunstnere. For mange retninger innen europeisk og amerikansk kunst har de fremmede stilarter vært en vesentlig inspirasjonskilde, blant annet er kubismen delvis et resultat av europeiske kunstneres møte med afrikanernes skulptur.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg