Faciebat, 'han (hun) gjorde/laget det', innskrift på kunstverker. Settes etter kunstnerens navn; en mer beskjeden form enn fecit.