Tagging, enkel form for graffiti som har grepet om seg i en del storbyer i de senere år. Taggerne, som tilhører egne ungdomsmiljøer, spraymaler sine bilder med signaturer eller merker på murvegger og andre steder, og virksomheten deres blir av de fleste karakterisert som hærverk. Tagging er som regel vanskelig å fjerne og vil ofte kreve at hele vegger må overmales eller pusses opp. Kan straffes som skadeverk.