Sandmaleri, bilde laget av sand og fargepigmenter hos navahoindianerne i USA. Slike bilder er egentlig et slags alter som lages av sjamaner i forbindelse med helbredelsesritualer. Når ritualet er avsluttet, viskes bildet ut. I dag selges en type sandmalerier som souvenirer; de blir fremstilt av fargepigmenter på en treplate bestrøket med lim. Dette er imidlertid svært omstridt blant tradisjonsbundne navahoer.