Live, om kunstneropptreden som foregår direkte, som ikke er et opptak; om kringkastingssending som overføres direkte fra hendelsesstedet, samtidig med at hendelsen skjer.