Bambocciader, betegnelse på lystige og grovkornete folkelivsmalerier. Den nederlandske maleren Pieter van Laer, som virket i Roma i 1620- og 30-årene, fikk på grunn av sin pukkel økenavnet Bamboccio ('lille tykksak'), og betegnelsen er avledet av dette økenavnet.