Halvtone, i malerkunsten en valør i spekteret mellom de mørkeste og de lyseste valører.