Echampere, fremheve noe, for eksempel i et maleri, ved konturer, fargemotsetninger eller lys og skygge.