Usjebti, små statuetter, gjerne i form av mumier, som finnes i gammelegyptiske graver fra og med Det midtre rike. Deres oppgave var å utføre arbeid for avdøde i dødsriket.