Jerusalemskors, en type likearmet kors med små likearmede kors i de fire vinklene mellom korsarmene. Jerusalemskorset blir vanligvis tolket som symbol på Kristi fem sår. Tidligste kjente bruk er på bysantinske prosforastempler (stempler brukt til å lage preg i nattverdsbrødet) fra 600-tallet. Det var symbolet til korsfarerriket Jerusalem og ble overtatt av den katolske forvaltningen av de hellige stedene, Custodia della terra Santa.