Studie, tegning, maleri, skulptur, som tjener som utkast, forarbeid, særlig for en enkelt del av et kunstverk (jfr. skisse); maleri, tegning, modell som tar sikte på å gjengi resultatet av en kunstners motiv, fordypelse i et bestemt motiv; (kortere) vitenskapelig avhandling, særlig om et mindre tema eller mindre problem.