Fredriksberg fortifikasjoner på Nordnes i Bergen, olje på papir/lerret, 26,5x29 cm., malt av Johan Christian Dahl, 1834. Eksempel på kunst som etterligning.
Nasjonalmuseet, Oslo.
Lisens: CC BY 4.0

Døden i sykeværelset, tempera og fettstift på lerret, 152,5x169,5 cm., malt av Edvard Munch, 1893. Eksempel på kunst som uttrykk for følelser (og etterligning).

/Nasjonalmuseet, Oslo.
Lisens: CC BY 4.0
Hestehode, opprinnelig montert i pediment mot øst, Parthenon, Athen, utført i marmor av Feidias og assistenter 438-432 fvt. Eksempel på klassisk og tradisjonsskapende kunst.
The British Museum, London.
Lisens: CC BY NC SA 4.0
Drøm nr. 28, Kjærlighet uten illusjon, fotomontasje, utført i 1951 av Grete Stern (1904-1999). Eksempel på kunst som benytter fotografisk teknologi og har et desillusjonerende motiv.
.
Lisens: Public Domain

Kunst er en visuell gjenstand eller en annen type sansbart fenomen som er laget ved hjelp av kunnskap, ferdighet og fantasi.

Faktaboks

Etymologi
fra middelnedertysk kunst, ‘det å kunne’ eller ‘ferdighet’; innflytelse fra latin ars, fransk art, tysk Kunst
Også kjent som

visuell kunst, billedkunst, bildende kunst, de skjønne kunster (etter fransk les beaux arts)

Kunst kan påvirke og utfordre publikums følelser, intellektuelle innsikt og estetiske sensitivitet.

Opplevelse og sansning

Opplevelsen av en visuell gjenstand blir særlig utløst av betrakterens syn. Men det finnes kunst som bare består av lukt som spres ut i rommet, og som oppfattes av luktesansen (olfaktorisk kunst), og eventuelt smakssansen. Videre lages det kunst som er beregnet til å tas på, og som dermed aktiverer berøringssansen. Lydkunst og lydskulptur er basert på at lyder fordeles i rommet eller omgivelsen. Hørselen er i denne typen kunst det sentrale sanseorganet.

Kunst i vår egen samtid omfatter derfor ikke bare synlige, fysiske gjenstander. Kunst kan bokstavelig talt være usynlig, men kan bli oppfattet gjennom andre sanser enn synet.

Kunstformer

Betegnelsen kunst inkluderer mange forskjellige kunstformer. Blant de eldste kunstformene finner man tegning, maleri og skulptur. De har vært nærværende helt siden antikken, men kan i flere tilfeller spores helt tilbake til forhistorisk tid.

Fra og med renessansen har tegning, maleri og skulptur blitt supplert med flere andre kunstformer. Det store gjennombruddet for nye kunstformer skjedde i løpet av 1800- og 1900-tallet, og skyldes utviklingen av ny teknologi. Det gjelder fotokunst og videokunst.

Kunstformer som er basert på iscenesettelse og teatrale metoder ble også introdusert på 1900-tallet, eksempelvis installasjonskunst og performance.

I våre dager medregnes dessuten gjenstander som springer ut av produktdesign og industridesign, samt kunsthåndverk, tekstilkunst og haute couture, i en åpen og pragmatisk definisjon av hva kunst kan være.

Det tradisjonelle skillet mellom anvendt kunst, det vil si gjenstander med praktisk nyttefunksjon, og annen kunst er dempet eller opphevet.

Hva er kunst?

Graphisme nr. 19, antrekk av Per Spook fra 1990 – et eksempel fra Spooks internasjonale karriere som designer og moteskaper. Eksempel på haute couture.

/Nasjonalmuseet, Oslo, Fri ikke-kommersiell bruk.
Lisens: CC BY NC 4.0

Fra og med opplysningstiden på 1700-tallet er det i filosofi og kunsthistorie foreslått definisjoner som prøver å svare på spørsmålet «hva er kunst?». Dette spørsmålet melder seg ofte når man møter og opplever en gjenstand (for eksempel maleri, skulptur, fotografi, installasjon, readymade, konseptkunst), en teatral iscenesettelse (for eksempel performance), en lukt (olfaktorisk kunst) eller en lyd (for eksempel lydkunst, lydskulptur) som påstås eller antas å være kunst.

Siden kunsten de siste 250 årene fortløpende har endret materiell form, tematisk innhold og sosial virkemåte prøver filosofer og kunsthistorikere å fange opp disse forandringene i en felles definisjon.

Likevel har det mange ganger vært manglende samsvar mellom eksisterende, faktisk kunst og definisjonen av kunst. Dessuten sirkulerer det både blant publikum og utøvere flere definisjoner av kunst samtidig.

Kunst som etterligning

En definisjon av kunst er tradisjonelt basert på felles kjennetegn eller egenskaper.

Et felles kjennetegn eller egenskap har lenge vært at kunsten etterligner eller utgjør en troverdig representasjon av virkeligheten. Johan Christian Dahls maleri Fredriksberg fortifikasjoner på Nordnes i Bergen (1834) skildrer og identifiserer et kjent sted i Bergen. I maleriet fastholder Dahl stedets naturgitte egenart.

Etterligning, også kalt mimesis, som kjennetegn eller egenskap ved kunst går tilbake til den greske antikken og gjør seg fremdeles gjeldende.

Kunst som uttrykk

Et annet kjennetegn eller egenskap som supplerer eller erstatter etterligning, er kunstens evne til å gi uttrykke for noe, spesielt følelser. Denne tankegangen ble tatt opp i romantikken, men er fremdeles aktuell både i figurativ og abstrakt kunst.

I første rekke er det kunstnerens følelser som uttrykkes. På et subjektivt nivå uttrykker for eksempel Edvard Munch i maleriet Døden i sykeværelset (1893) sine følelser i sammenheng med at et nært familiemedlem gikk bort. Samtidig kan disse følelsene bli forstått av publikum, fordi livets forgjengelighet omfatter alle.

Kontekst

The Artist Is Present, performance ved Marina Abramović og en publikummer ved Museum of Modern Art i 2010. En performance er en temporær og teatral handling som (i henhold til fagterminologien) blir fremført på en kunstscene (art scene), det vil si i et lokale i et museum eller kunstgalleri for en tidsavgrenset periode. Med kunstscenen menes også mangfoldet av kunstutstillinger i en bestemt by, for eksempel kunstscenen i Oslo.

.
Lisens: CC BY SA 2.0
City lounge, Roter Platz, Sankt Gallen, utført av Carlos Martinez og Pipilotti Rist 2005. Eksempel på installasjon i et offentlig rom.
.
Lisens: CC BY SA 3.0
Undo # 7, manipulert fotografi, 156x116 cm., utført i 2003 av Vibeke Tandberg. Kroppslige forandringer under svangerskapet får ekko i manipuleringen av rommets dimensjoner og detaljer. Eksempel på fotokunst og bildebehandling.
Nasjonalmuseet, Oslo.
Lisens: Begrenset gjenbruk

De senere årene har man i definisjonen av kunst flyttet fokus fra verk til kontekst.

Denne konteksten, vanligvis kalt kunstverdenen (på engelsk art world), dreier seg om utdannelse, kolleger, interesseorganisasjoner, stipend, utstillinger, offentlig omtale, innkjøp til kunstsamlinger og publikum.

Kunstverdenen kan tildele status, og det er status som utgjør fellesnevneren i denne definisjonen av kunst.

Selv om kunstverdenen er en uformell, sosial institusjon, kalles denne definisjonen den institusjonelle.

Kulturelt mangfold

I en samtid preget av kulturelt mangfold, er grensene mellom kunst og ikke-kunst flytende.

Normative synspunkter, det vil si at alt ikke er kunst som gir seg ut for å være kunst, brytes mot den institusjonelle definisjonen som inkluderer alle kunstformer som er gitt status som kunst.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Gardner, Helen & Klein, Fred S. (2020). Gardner´s Art through the Ages. A Global History. 16th Edition. Boston: Cengage Learning

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg