Fugleperspektiv, perspektiv høyt ovenfra, oppe fra luften. Motsatt: froskeperspektiv.