Bygdekunst, kunst(arbeid) som er karakteristisk for en enkelt bygd, et bygdelag eller for landsbygda som helhet. Bygdekunst er som regel bestemt av lokale forhold og lokal tradisjon. På flere områder har bygdekunsten nådd svært gode resultater, for eksempel innen rosemaling (Telemark) og treskjæring (Gudbrandsdalen). Se også folkekunst.