Nature morte, stilleben, det vil si gjengivelsen av døde gjenstander, for eksempel oppstillinger av frukt, vilt eller lignende.