Bozzetto, skisse, utkast, særlig skulpturskisser og -utkast i leire eller annet bløtt materiale.